เชิญเข้าชมเว๊บบล็อก hana ของน้องมณ (มณฑาทิพย์ แสงอินทร์) hana แปลว่า ดอกไม้ จึงขอนำสู่โลกแห่งดอกไม้และความงดงามของธรรมชาติ

วันจันทร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2554

เรียนรู้เว็บ บล็อก (web blog)


รายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

อาจารย์คนสวย


อาจารย์ผู้สอน อาจารย์สุจิตตรา  จันทร์ลอย
นางสาว มณฑาทิพย์  แสงอินทร์ เลขที่ 33 หมู่ 1
นักศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 13
ภาคการศึกษา 2/2553


ยืนสวยอยู่บนเขื่อนป่าสักฯ

 
 

ประวัติส่วนตัว
ชื่อ มณฑาทิพย์   นามสกุล แสงอินทร์
ชื่อเล่น เอ๋ , ตัวเล็ก , มณ
เกิด วันอังคารที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2526
หมู่เลือด B
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่119/7 ม.1 ต.บ้านคา อ.บ้านคา จ.ราชบุรี 70180
ที่อยู่ตามบัตรประชาชน บ้านเลขที่ 51 ม.2 ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140
เบอร์โทรศัพท์บ้าน 0-355-48364
เบอร์โทรศัพท์มือถือ 086-002-6879
อีเมล์ sm13thip@gmail.com  หรือ mon10ta05thip@gmail.com หรือ sm13thip@hotmail.com

ประวัติการศึกษา
ประถมศึกษา โรงเรียนวัดพังม่วง
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสงวนหญิง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี แผนกการขาย
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสุพรรณบุรี (ปัจจุบัน คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตสุพรรณบุรี) สาขาการตลาด
ปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(อดิต คือศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) คณะบริหารธุรกิจ(การตลาด)

ประวัติการฝึกอบรม

กลุ่ม SME ของเราเก่งกันทุกคน
การขาย MLM
การประกอบธุรกิจ SME
ช่างออกแบบแม่พิมพ์โลหะ

ประวัติการทำงาน
เจ้าหน้าที่CAD CAM (ขึ้นรูปชิ้นงานจาก 2 มิติ เป็น 3มิติ พร้อมทั้งสร้างโปรแกรมกัดโลหะ) ประมาณ 4 เดือน
ค้าขายอุปกรณเครื่องเขียน และเครื่องประดับ ประมาณ 1 ปี
นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนบ้นคาวิทยา รายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1 จำนวน 5 ห้องเรียน (ปัจจุบัน)

งานอดิเรก
ปลูกต้นไม้ ประเภทไม้ดอกไม้ประดับ อ่านหนังสือนิยาย นวนิยาย เรื่องสั้น และนิตยสารบันเทิง ดูTV , CD , VCD เกี่ยวกับวัยรุ่น หรือแนวสืบสวน,เที่ยวตามสถานที่ธรรมชาติ

อยู่ในทุ่งทานตะวันกับน้องสาวคนสวย

คติประจำใจ
ทำทุก ๆ วันให้ดีที่สุด เพื่อจะได้มีอนาคตที่ดี มีอดิตที่น่าจดจำสไลด์โชว